Hahlić 6, HR-51000 Rijeka, HR
Telefon: +385 51 359 500
Telefaks: +385 359 595
E-pošta: zeup@pravri.hr
 
 
Znanstvena konferencija 

POVREDA PRAVA OSOBNOSTI U HRVATSKOM I EUROPSKOM PRAVU

 
Pravni fakultet u Rijeci, 28. veljače 2014.

 
Prava osobnosti tema su čija aktualnost neprestano jača. Posljedica je to višestrukih promjena. Prije svega, podizanje civilizacijske razine čovječanstva općenito, a onda i političke promjene u posljednjih četvrt stoljeća u Hrvatskoj, pozitivno utječu na širenje popisa tih subjektivnih prava i unaprjeđivanje sankcija i postupaka koji stoje na raspolaganju u slučaju njihove povrede. Također, komunikacijsko-tehnologijski napredak povećava mogućnosti i načine te vremenski i geografski doseg povrede prava osobnosti. Stoga je ova konferencija posebno usmjerena povredi prava osobnosti u medijima te na internetu.
 
 
UVODNA IZLAGANJA

Konferencija započinje uvodnim izlaganjima priznatih privatnopravnih znanstvenika i stručnjaka. Podlogu za raspravu dat će pravno određenje pojma prava osobnosti. Iako su prava osobnosti oduvijek su bila važna pojedincima, sve se više spominju i prava osobnosti pravnih osoba kojima se štite njihovi interesi na društvenom i/ili gospodarskom planu. Među sankcijama koje se predviđaju za povredu prava osobnosti najznačajnija je, a u Zakonu o obveznim odnosima i pojmovno izjednačena s njom naknada neimovinske štete. Svakako je zanimljivo čuti koja su pitanja glede odmjeravanja pravične naknade u hrvatskoj sudskoj praksi pretežito problematična, a prilog tj raspravi može dati o usporednopravni pregled propisa nekih država te europskih propisa prilikom određivanja neimovinske štete.


POVREDA PRAVA OSOBNOSTI NA INTERNETU

U okviru povrede prava osobnosti na internetu među mnogim pitanjima koja se mogu pojaviti izabrana su ona koja se odnose na internetske kolačiće koji predstavljaju „nevidljivi“, ali vrlo dalekosežan način uporabe osobnih podataka u komercijalne svrhe. Tu su i pitanja odgovornosti pružatelja internetskih usluga za povredu prava osobnosti koju je počinila treća osoba kojoj su pružali internetske usluge. To je posebno važno jer je zbog prirode interneta nerijetko teško ili nemoguće doprijeti do osobe koja je počinila povredu, pa je nužno odrediti u kojim okolnostima za takvu povredu može biti odgovoran i pružatelj internetskih usluga. Ubikvitetna priroda interneta također otvara i pitanja nadležnosti suda jer bi neprihvatljivo s aspekta pravne sigurnosti bilo da nadležnost postoji u svakoj državi u kojoj je internetska stranica u pitanju dostupna budući da bi to u pravilu obuhvaćalo gotovo sve države svijeta.


POVREDA PRAVA OSOBNOSTI U MEDIJIMA

Konferencija se programski usredotočuje i na povredu prava osobnosti u medijima. Pored određivanja općenitog pravca kretanja hrvatske sudske prakse koja se odnosi na povredu prava osobnosti u medijima,  ovdje se raspravlja i o slučajevima diskriminacije u hrvatskim medijima, kao posebnom obliku povrede prava osobnosti. Razmatra se i uspoređuje položaj oštećenika prema općem i posebnom propisu koji se primjenjuje u slučaju povrede u medijima s obzirom na različite zahtjeve i postupanje koji su u njima predviđeni.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Završni dio konferencije posvećen je zaštiti osobnih podataka. S obzirom na nedavni ulazak Hrvatske u Europsku uniju postavlja se pitanje dostupnosti isprava institucija Europske unije, kao i s time moguće povezano pitanje prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca. Zaštita osobnih podataka radnika također je važno pitanje u svjetlu sve složenijih odnosa na tržištu rada. Razvoj znanosti i novih tehnologija potaknuo je mogućnosti utjecaja na rodni identitet, pa u vezi s osobnosti transrodnih osoba postoje mnoge nedoumice, a zajednički im je nazivnik u određivanju granica do kojih pravo treba zadirati u nju.
 
 
 
 
Hrvatska udruga za poredbeno pravo
 
Hahlić 6, HR-51000 Rijeka, HR
Telefon: +385 51 359 500
Telefaks: +385 359 595
E-pošta: hupp@law.hr
Mreža: hupp.law.hr